Logo

Interne linker:

Drafnia2021

Om oss

Gamle "Budstikka"

Lokale postkontorer

Lokale særstempler

Klubbens historie

Møteliste 2022

Post i butikk

Arkiv

Dersom du tipper så kan du bestemme at minst 7% av det du tipper for kan gå til klubben vår. Klikk på bildet og gjør det det med en gang. Org nr. 994806149

Grasrot

 

 

 

Eksterne Linker:

Nytt fra forbundet på FB

Norsk Filatelistforbund

Krigs- og feltpostforeningen

Norsk Skipsposthistorisk Forening FB

Norsk Posthistorisk Selskap

Postkortklubben

Andre spennende linker

 

Velkommen til byttehelg og auksjon 6. -8. november:

 

25. OKTOBER:

Tirsdag 25. oktober er det klart for nytt byttemøte i Bragernes Menighetshus og vi oppfordrer alle våre medlemmer om å stille opp med sedvanlig godt humør, frimerker, brev og postkort for salg og velfylte lommebøker. Styret stiller som vanlig med litt å spise og drikke. Ta gjerne med en gjest eller to. Velkommen!!

22. januar:

Styret i DFK har bestemt at vi kjører igang med møter i klubben igjen fra tirsdag 16. mars med generalforsamling tirsdag 13. april. Vi forsøker også å få igang byttemøter og ser hvordan interessen er for dette dette. Alle møter er i Bragernes menighetshus og full liste over møter ligger på linken "Møteliste 2021" til venstre og på Facebooksiden vår. Vi tar selvsagt forbehold om smittesituasjonen i Norge!

 

6. januar

Som medlemmene nå har fått beskjed om er møtene i januar og februar avlyst. Hva som skjer videre utover våren er helt avhengig av smittesituasjonen i Norge og hvilke begrensninger som er nødvendig for å få kontroll på den. Vi i DFK forholder oss selvsagt til de regler som til enhver til kommer fra myndighetene.

12. desember

Vår dyktige forfatter og redaktør av Budstikka,, har igjen kommet med en interessant bok utgitt i samarbeid med Krigs- og Feltpostforeningen. Over 300 sider med norske postoblater og postoblatstempler full av detaljer og morsomme bilder av oblater og konvolutter med oblater. Det er ingen tvil om at det ligger mange timers systematisk arbeide bak dette praktverket.

8. november:

Styret har ikke noe annet valg enn å avlyse novembermøtet slik smittesituasjonen i Drammen for tiden. Dette gjøres både av hensyn til medlemmenes sikkerhet og selvsagt på grunn av at de strenge reglene i praksis gjør det umulig å gjennomføre et slikt møte. Vi kommer tilbake til julemøtet, men skal ikke se bort fra at det også avlyses slik utviklingen er nå. Ta vare på hverandre så lenge!

Tirsdag 20. oktober hadde vi klubbmøte på Bragernes Menighetshus med foredrag av Michael Nicholas Louka om St. Vincent og klubbauksjon.Den lille øygruppen i Karibia med drøyt 100 000 innbyggere er en del av det som kalles "Samveldet av nasjoner" som består av 54 suverene stater, hovedsaklig Storbritania og tidligere britiske kolonier. Han gikk nøye inn på frimerkenes historie på øya og fortalte også litt om hvordan han, via arv av et album, fikk vekket sin interesse for a samle på området.

15. september:

Dagens generalforsamling gikk fredelig for seg og gikk raskt unna takket være den erfarne møtelederen Henning Mathiassen.Thorbjørn Næss
fikk heller ikke mange klager på økonomien, og formannen Arne Gundersen, Bjørn Bendiktsen eller undertegnede som sekretær eller noen av de andre styremedlemmene ble foreslått fjernet fra sin verv. Øivind Rojahn Karlsen får lov til å fortsette å lage sine utmerkede klubbaviser som vi alle gleder oss til å motta og resten av de som bidrar ble forsterket med noen nye navn i enkelte komiteer.

15. september starter vi opp igjen med generalforsamling og en auksjon. Stedet er Bragernes Menighetshus og vi minner om de restriksjoner som myndighetene til enhver tid legger opp til. Auksjonslista kan du få opp ved å trykke her.

30. april.Styret i Drammens Filatelist-klub har besluttet å avlyse alle aktiviteter resten av dette halvåret pga. Coronasituasjonen. Dersom situasjonen bedrer seg satser vi på å komme i gang med første hovedmøte til høsten mandag 14. september med generalforsamling dersom dette er mulig. Første byttemøte blir da 28. september. Hvor vi skal avholde møtet kommer helt av på situasjonen og hvilke regler som gjelder til høsten. Turen til Nordia 2020 i Malmø er selvfølgelig heller ikke aktuell å organisere fra klubbens side slik dagens situasjon er. Budstikka vil komme i mai med mer informasjon, og vil også informere våre medlemmer direkte på mail.

16. april. Pandemisituasjonen i Norge er fortsatt uendret og helsemyndighetenes råd er fortsatt at vi ikke møtes i større grupper. Vi regner med at klubbens møter først vil bli startet opp igjen til høsten - tidligst. Ta vare på dere selv og kos dere med frimerker og andre gleder i livet. Turen som var planlagt til Danmark og Sverige blir avlyst av samme årsak.

11. mars. Styret velger å følge helsemyndighetenes oppfordringer og har bestemt at de to neste møtene i DFK er avlyst. Generalforsamlingen og hva som skjer senere kommer helt an på hvordan utviklingen videre blir. Dere får informasjon på FB, mail og vår hjemmeside.

Mandag 17. februar er foredrag om Finland av Knut Fr. Frantzen og en spennende miniauksjon med 60 objekter som du kan se på lista her

En svært morsom og engasjert Arnfinn Skåle gjestet klubben vår under temaet selvskryt, utvikling, frimerkeligheter og lanseringer 2019 og 2020 på årets første møte mandag 20, januar. 51 frimerkeentusiaster (49 medlemmer og 2 gjester) gledet seg over god og kunnskapsrik informasjon fra en som kan mye om det meste om det som skjer før vi får presentert det ferdige produktet vi samlere putter i albumene våre. Og vi ble også gjort oppmerksom på detaljer som svært mange neppe var klar, over f.eks. Sverre Morken graverte seg selv inn i Kong Olavs kroningsmerke. Av andre morsomme historier som ble nevnt var Solan Gundersens indignerte brev over at den plattfote Ludvig skulle komme på frimerke, og den hans julehilsen som dere finner på et av bildene her. At de rotet det til med Norway-cup dommeren samt historien om at Bjørndalen hadde byttet skomerke og derfor protesterte på frimerkeutgivelsen er også verdt å huske. Det er visst ikke like lett å produsere frimerker som vi trodde på forhånd.

Det var fullt hus i går når Jan Michelet i går holdt del 2 av sitt foredrag om Boerkrigen og ikke minst utgivelsen av frimerker i de områdene som Boerne okkuperte. Mange spennende eksemplarer på brev og frimerker med overtrykk fra forskjellige områder ble vist. Grensene er skiftende under slike forhold, posten har problemer med å få frem sine sendinger og en del sendinger går tapt. En del kjente personer var involvert i denne krigen - som Churchill og Baden-Powell. Det deltok også en del nordmenn Boerkrigen, av de ca. 100 deltok omtrent 50 på hver side i krigen.

 

 

Morsom kveld i klubben i går med foredrag om Tour de France, dopinghistorier, sykling opp og ned fjellsider, og en del dødsfall og skader som kunne ha vært unngått i perioder hvor sikkerheten ikke var det viktigste for idrettsarrangørene. En del frimerker ble også vist frem underveis og de fleste ble nok overrasket over hvor mange norske frimerker som har med en sykkel - noen dog svært bortgjemt slik at de fleste må bruke lupe for å se den

På aprilmøtet sist mandag 29. april fikk vi besøk av Skule Bøie som ga oss en grundig innføring i svenske båndmerker og hvordan vi kunne skille disse fra hverandre ut fra farger på papir, tagging, vannmerke og "viramerking" for å nevne noen metoder. Viramerking er et mønster på frimerkets bakside etter metallduken som ble brukt ved frimerkets produksjon.

Mandagens generalforsamling foregikk gikk ganske raskt og greit unna uten alt for store diskusjoner. Alle valgene på tillitsvalgte foregikk ved akklamasjon og de ledige plassene ble også fylt opp i løpet av møtet. Noen små endringer vil bli gjort i regnskapet på grunnlag av tilbakemeldinger fra medlemmer, og Drammenssamlingen ble vedtatt solgt mot 1 stemme. Revisor erklærte at regnskapet var ført i henhold til god regnskapsskikk. I tillegg fortalte Per Christian Wallén litt nytt fra forbundet og åpnet for spørsmål og litt salg av filatelieffekter han hadde med seg.

Ivar Sundsbø holdt mandag 18. februar et spennende foredrag under temaet Böhmen & Mähren om historien rundt den tyske invasjonen av Sudetenland. Naturlig nok la han vekt på hvordan denne invasjonen påvirket frimerkeutgivelser og hva som var gyldig frankering i de forskjellige periodene. Hans egen samling fra området, som han viste frem deler av, var svært stor og imponerende og forhåpentligvis ble flere medlemmer inspirert til å samle på dette spennende området.

Noen har etterlyst resulater fra auksjonen vår den 20. januar. Den finner du ved å klikke på linken over.

Vi har fortsatt mange som ikke er medlem av vår Facebookgruppe, meld deg inn

Helgens frimerkefest i Drammen ble en flott opplevelse med stor aktivitet og mye fagprat ved de enkelte salgsbordene. Når man møter folk utenfor miljøet så hører man ofte at frimerkefolk er tørre og kjedelige, men vi som kjenner miljøet fra innsiden vet at dette er en allsidig gruppe med mange interesser og mye humør og at miljøet er preget av dette. Auksjonen gikk også greit og noen objekter ble det kamp om, mens andre vil bli solgt på mandagens møte. Takk til alle som bidro med stort og smått i løpet av helgen.

I forbindelse med at Torrey Seland fikk tilsendt et frimerke fra Østerrike som var "maskinstrikket" gjorde jeg et lite søk og fant ut at dette landet også hadde gitt ut frimerker i porselen, glass og lær. Artikkelen kan leses her:

På novembermøtet fikk vi en grundig innføring i verdens mest kjente julesangs historiske bakgrunn.(Stille nacht heilige nacht) Både Joseph Mohr, som lagde teksten og Franz Xaver Gruber, som stod for musikken, ble grundig presentert slik at vi fikk en forståelse for den epoken de levde i. At de samme herrer var minnet i en lang rekke kapeller og minnemonumenter ble det også vist en rekke eksempler på.Torrey Seland viste noen eksempler fra sin store samling av brev, stempler og frimerker som var knyttet til dette temaet. Han understreket også at nesten enhver anledning ble brukt til å utgi et frimerke eller et stempel og at julefrimerkene i Østerrike har et mye mer religiøst preg enn f.eks. Norge.

Det har nå kommet ut en praktbok om norske postkort som er skrevet av Nutta Haraldsen. Denne vil sikkert alle postkortsamlere i klubben ha stor glede av.

Spennende foredrag i klubben mandag 10. september av Kim Hjardar som tok for seg propagandafrimerker i Tyskland under Adolf Hitlers regjeringstid. Han viste mange eksempler på merker og kommenterte nærmere hva som var spesielt for de forskjellige periodene. Det var f. eks. ingen tilfeldighet at frimerkene med bildene av Hitler liknet på frimerkene med bildene av Hindenburg, eller at merkene skiftet motiv når krigen startet eller etter nederlaget ved Stalingrad. Alt var styrt av Rikspostministeriet i Berlin og siden mange millioner mennesker samlet på frimerker så representerte disse en viktig måte å påvirke rikets innbyggere på. Frimerker ble ansett som så viktig at de fortsatte å gi dem ut helt til 21. april 1945.

 

Spennende og lærerrikt foredrag i klubben av Bjørn Bendiktsen 14. mai om forfalskninger. Her fikk vi litt historikk om "Drammenssaken" og mye om hvilke metoder falsknerne benytter seg av med eksempler.

Øivind Rojahn Karlsen holdt 9. april et engasjert foredrag om sitt praktverk "Norsk feltpost - i vid forstand". Her fikk vi en innføring i hans tanker om oppbyggingen av boken med tanke på at den skulle være engasjerende og enkel å bruke. Foredraget ble selvsagt krydret med mange historier om stempler, bilder av konvolutter med flotte stempler, postkort med vakre motiver, bilder av militærkaserner og annet som de 56 medlemmene + 3 gjester tydeligvis satte stor pris på.

Da har klubben hatt generalforsamling med gjennomgang av regnskapet for 2017 og valgt nytt styre for 2018. Det nye styret består av; Formann; Arne Gundersen, (ny)viseformann; Bjørn Bendiktsen, Kasserer; Thorbjørn Næss, Sekretær; Morthen Auke (ny) og styremedlem; Henning Mathiassen

Ivar Håkonsen fikk blomst for sin flotte innsats som sekretær gjennom mange år.

Skule Bøie holdt et spennende foredrag i Drammen mandag 12. februar om det Det tyske riket 1872-1945. Først litt om forhistorien om hvorfor alle småstatene slo seg sammen og dannet det tyske riket. Ellers inneholdt foredraget selvsagt mye spennende om frimerker og hvordan man skulle bestemme fargenyanser og mye annet når det gjaldt tyske frimerker. De fleste av oss skjønte etter hvert at dette ikke var spesielt enkelt.

Vi oppfordrer alle våre medlemmer og andre til å bli medlemmer på vår nye Facebookside.

 

 

 

Webmaster:Morthen Auke (morthen_auke@hotmail.com)