Hjem

Nytt fra styret

Gamle "Budstikka"

Lokale postkontorer

Lokale særstempler

Klubbens historie

 

 

 

 

 

 

BUSKERUD SENTRALSYKEHUS postkontor C (3000 Drammen), i Drammen komm., Buskerud fylke, under Drammen postområde, ble opprettet den 4.2.1980. Sirk. 5, 11.2.1980.
BUSKERUD SENTRALSYKEHUS, 3004 DRAMMEN ble nedlagt fra 1.7.1996. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 16, 26.6.1996.
Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk Buskerud sentralsykehus sitt eget postnummer og navn: 3004 DRAMMEN.
Styrere:
Vikarer 4.2.1980.
F.postkass. Ingrid Maria Bergman Orhagen 1.9.1980 (f. 1946).
Postkass. Inger Lindgren vikar 1.8.1987 (f. 1961).
Postkass. Mona Skar Hansen 1.11.1989 (f. 1945).