Hjem

Nytt fra styret

Gamle "Budstikka"

Lokale postkontorer

Lokale særstempler

Klubbens historie

 

 

 

 

 

 

 

 

GULSKOGEN poståpneri, ved jernbanestasjonen, i Skoger herred, Jarlsberg fogderi, under Drammen postktr., ble inntil videre underholdt fra 1.10.1890. Sirk. 31, 18.9.1890.
Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.
Fra1.5.1987 ble status endret til postktr. B. Sirk. 14, 8.4.1987.
Postnr 3040 antakelig samtidig endret til postadresse: 3002 DRAMMEN.
Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble tilsendt i 1890.
(3040 /3002)
Poståpnere/styrere/postmestere:
Kirkesanger J. Reiersen 1.10.1890.
Stasj.mester G. A. Haraldsen 1.1.1912 (f.1872).
Overtatt av Norges Statsbaner 1.12.1936
F. postkass. Aud Sørensen 1.12.1977 (f. 1945)
P. kass. Frøydis Johnsen 1.5.1979 (f.1950.
P. eksp. vikar Ragna Hermansen 1.9.1981 (f.1943).
Postmester Toril Johnson 1.6.1998.
Årlig poståpnerlønn var i 1890 kr 100, i 1896 kr 320,-,i 1901 kr 480,-, i 1906
kr 550,-, i 1910 kr 600,-, i 1913 kr 650,-, i 1914 kr 700 og i 1917 kr 900,-.
Fra 1.7.1917ble det gitt et midlt, dyrtidstillegg med 50% av lønnen.