Hjem

Nytt fra styret

Gamle "Budstikka"

Lokale postkontorer

Lokale særstempler

Klubbens historie

 

 

 

 

 

 

FJELLHAGEN underpostkontor II (3000 Drammen), i Drammen komm., Buskerud fylke, under Drammen postområde, ble opprettet den 29.10.1973. Sirk. 40, 29.10.1973.
Ved etablering av nye poststedsgrupper fikk underpostkontoret fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976, og fra 1.5.1985 gikk status av postkontor B. Sirk. 17, 23.4.1985.
Postkontoret FJELLHAGEN, 3002 drammen er lagt ned fra 1.7.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 16, 30.6.1997.
(3002 Drammen)
Styrere/postmestere:
Res.posteksp. Torill Wulfsberg Iversen midlt. 29.10.1973 (f. 1953).
Res.p.eksp. Gunn Mari Galleberg 1.9.1974 (f. 1955).
Postkasserer IV Bodil Lyubråten 1.6.1975 (f. 1945).
Mona Skar Hansen 1.9.1977 (f. 1945).
Poststyrer Tor Jæger Paulsen 1.1.1982 (f. 1955).
Poststyrer May Jensen 1.2.1984 (f. 1956).
Postkasserer Norunn Anita Hagen Ravnøy (f. 1959) vikar 8.2.1990, fast postmester 1.5.1990.